Artikkelbilde

Nasjonalfeiring

Så er vi inne i uka med årets nasjonaldag.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Enda en gang skal vi få feire 17. mai!  På denne måten minner vi hverandre om hvor stort det er å få leve i et fritt land.  De fleste av oss som lever i dag har ikke opplevde andre tilstander, mens foreldregenerasjonen vår opplevde krigsperioden fra 1940-1945.

For de var 17. mai ekstra, og minne om 17. mai i 1945 noe de aldri glemte.  Både frigjøringsdagen, 8. mai, og 17. mai dette året var helt spesielle opplevelser.

Friheten for landet vårt har en pris.  Det kostet mange mennesker livet, mens andre ble merket på forskjellige måter av opplevelser fra okkupasjonsperioden.

Det må også jobbes for å bevare landets nasjonale frihet.  Dette er en komplisert sak som spesielt våre politikkere er opptatt av.  Vi kan på vår måte være med å prege landets fremtid med hvordan vi forholder oss til våre medmennesker, og ikke minst de som kommer fra andre kanter av verden og nå er bosatt i landet vårt.  Istedenfor å skape disharmoni kan vi være med å bygge gode relasjoner og harmoni til våre medmennesker.

Fremfor alt ønsker vi at landet vårt fortsatt skal bære preg av den kristne kulturarven som landet var tuftet på.  Kristendommen er fredsreligionen fremfor alle andre religioner i vår verden.  La oss leve ut et sant kristenliv som både inviterer til fred med medmennesker og Gud.

Opplegget på Misjonshuset denne uka er slik:

  • På onsdag blir det bønnesamling kl.19.00.
  • På torsdag har turgruppa utflukt med oppmøte ved stemmen ved Eivindsvatnet kl.10.30
  • På fredag, 17. mai, blir det nasjonalfest kl.18.00.  Taler blir Kåre Ekroll, og husgruppa deltar med sanginnslag.  Allsidig program.
  • På søndag blir det møte kl.11.00 med Georg Mork som taler.  Temaet er «Talsmannen» , og det er Johannes 16 som er utgangspunktet.