Artikkelbilde

God påskefeiring

Vi er nå inne i «Den stille uke», og det er bare dager igjen til årets påskefeiring.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Vanligvis sies det at vi er inne i påskeuka.  Det er egentlig feil da påskeuka er fra 1. påskedag til andre søndag i påsketiden.

Den stille uke er også blitt kalt «Den hellige uke» og i noen sammenhenger «Den store uke».

Disse to siste begrepene setter det rette fokuset på uka.  Den er helt spesiell og er verdenshistoriens mest dramatiske uke.

Da var det ikke kamp mellom stormakter i denne verden, men mellom de to største stormakter i tilværelsen, Guds dominans og Satans dominans.  Heldigvis vant Gud ved at Jesus gav seg selv som offer for vår syndeskyld.

Selv om Satan ble overvunnet i forbindelse med Jesu lidelse, død og oppstandelse, så har vi krampetrekningene av hans makt i denne verden gjeldende fortsatt. Den vil være der inntil Jesu gjenkomst.  Dette gjør vår hverdag utfordrende, men hos Jesus er vi trygg.  Der har vi tilgivelse for våre synder og fred med Gud, og vi representerer en makt som er sterkere enn Satans.

Dette gir oss også frimodighet i den vitnetjeneste vi har for Jesus i vår hverdag.

Du er velkommen til Misjonshuset i Den stille uke.

  • På Skjærtorsdag blir det Skjærtorsdagsmøte kl.19.00 med Ole Dagfinn Østhus som taler.
  • På 1. påskedag blir det høytidsmøte kl.11.00 med Rolf Hauge som taler.  Tema: Jesu oppstandelse, fra Johannes 20.