Artikkelbilde

Midtveis i Johannesevangeliet

Fra nyttår har forsamlingen på Misjonshuset fått være med på en vandring gjennom Johannesevangeliet.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Denne gjennomgangen er nå halvveis, og kommende søndag starter vi på det første kapitlet i den siste delen av dette skriftet.

Apostelen Johannes, som er forfatter av skriftet, har en spesiell fremstilling fra Jesu vandring her på jord.  Med Johannes møter vi innsiden av disiplenes samvær med Jesus.  Utenom Jesu lidelseshistorie er det ikke mange beretninger Johannes tar med, som står gjengitt i av de andre evangelistene.

Denne særegenheten gir oss et fyldig bilde av disiplenes samvær med Jesus.

I starten av skiftet møter vi hvordan disiplene første gang kom i kontakt med Jesus, og så får vi følge dem i forskjellige opplevelser sammen med ham og hans virksomhet.

Gjennom forkynnelsen plasserer Jesus seg selv i sentrum.  Vi møter det blant annet gjennom uttrykkene; Jeg er livets brød, jeg er livets vann, og jeg er den gode hyrden. Vi må også ta med Jesu ord i sin avskjedstale; Jeg er veien, sannheten og livet.

Så var det opp til disiplene, og nå deg og meg, hvordan vi forholder oss til dette.

Johannesevangeliet gir oss et møte med en Jesus som bryr seg om den enkelte uansett stand og stilling, og på kommende søndag skal vi få være med på en ny spennende vandring der han møter noen av sine nærmeste venner i en krisesituasjon.

Vi er nå inne i uke 14, og opplegget på Misjonshuset blir slik:

  • På onsdag ønskes du velkommen til bønnesamling kl.19.00.
  • På torsdag har turgruppa utflukt i Djupadalen med oppstart frå stemmen ved Eivindsvatnet kl.10.30.
  • På søndag blir det møte på Misjonshuset kl. 11.00 med Georg Mork som taler.  Da blir det fokus på kapittel 11 i Johannesevangeliet, og vi møter beretningen om da Jesus vekket opp sin venn Lasarus fra døden.

Illustrasjonsbilde: Mons Gunnar Selstø taler på en temsasamling for regionens arbeidere.