Artikkelbilde

Glimt fra møtehelga

Vårens siste møtehelg ble arrangert 15.-17. mars, med besøk av rektor på Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Det var tre temaer som var satt opp for helgens møter.

  • Religiøsitet og tro
  • Det umistelige
  • Gud og sykdom

På den første samlingen poengterte Thoresen at det finnes ingen religion som kan sammenlignes med kristendommen. Gud har kommet oss i møte gjennom Jesus. Selv et lite barn kan tro. Vi kan legge våre liv i hans hender.

Frank Ole Thoresen.

Frank Ole Thoresen.

På lørdag fortalte han fra arbeidet på Fjellhaug, både fra bibelskolen og misjonshøgskolen.  Videre utdypet han temaet med utgangspunkt i liknelsen om skatten som var gjemt i en åker.  Det var en som satset alt for å få tak i skatten for den hadde en uendelig verdi.

Fjellhaug med sine skoler ønsker å formidle denne verdien til sine studenter med tanke på å nå nye generasjoner.

På søndag var temaet knyttet til forsamlingens gjennomgang av Johannesevangeliet.  Denne dagen var det fokus på kapittel 9.  Jesus hadde både medlidenhet med de som var syke, og han hadde også mulighet til å hjelpe.  Likevel er det også noen som må kjempe med ubesvarte spørsmål når det skjer ting en ikke ønsker.  Guds hjelp til oss mennesker er knyttet til forsoningen og det frelseverkt som Jesus har ordnet for oss.

Det er med takknemmelighet forsamlingen ser tilbake på disse møtene.

Vi er nå i uke 12.og opplegget på Misjonshuset blir slik:

  • På onsdag blir det bønnesamling kl.20.00 (NB! Merk møtetiden) på Misjonshuset.
  • På torsdag har turgruppa utflukt med oppmøte ved stemmen ved Eivindsvatnet kl.10.30.
  • På søndag blir det møte kl.11.00 med regionleder Kolbjørn Bø som taler.  Det er Johannesevangeliet kapittel 10 som er i fokus. «Jesus og sauene».