Artikkelbilde

Fremtidsrettet fokus

Både andakten og et vitnesbyrd hadde et fremtidsrettet budskap.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Søndagens årsmøte for Misjonshuset NLM Haugesund startet med en møtedel med andakt og vitnesbyrd.

Fokuset i andakten var hentet fra den første kristne tid, slik det omtales i det andre kapittelet i apostlenes gjerninger.  Det gjaldt for disiplene å holde fokus i en krevende tid, og der stod Guds ord i sentrum.  Dette ble poengtert sterkt for forsamlingen.

Etter andakten delte en av forsamlingens venner, som er i en krevende situasjon et sterkt og varmt vitnesbyrd.  Vitnesbyrdet munnet ut i «Gled dere i Herren alltid.»

På årsmøtet ble årsmelding og regnskaper behandlet og vedtatt.

Styret for kommende år blir slik:

 • Rolf Hauge – innvalgt i 2018
 • Bjørn Steinar Hauge – innvalgt i 2018
 • Hildegunn Solheim – innvalgt i 2018
 • Alise Haaland – ny (1. vararep. Siste året)
 • Egil Skutlaberg – gjenvalgt
 1. varararep. Magnar Tolo
 2. vararep. Magnhild Skare

Inn i valgnemnda ble Berit Hauge valgt inn, og fra før sitter Oddmund Skare og Solveig Wahlberg.

Til revisorer ble Tor Inge Nesbjørg og Kjell Undheim valgt.

Vi er nå i uke 10, og virksomheten på Misjonshuset blir slik:

 • På mandag blir det bønnesamling på Misjonshuset kl.19.00.
 • På torsdag har turgruppa utflukt i Djupadalen med oppstart frå stemmen ved Eivindsvatnet kl.10.30.
 • På laurdag blir det misjonskveld i regi av kvinneforeningen Nybrott.  Alise og Per Gunvald Haaland deltar.
 • På søndag ønskes du velkommen til møte med nattverd kl.11.00 med Karl Einar Tvedt som taler.  Temaet er “Før A. var, er jeg” fra Johannes 8.