Artikkelbilde

Du er Misjonshusets fremtid

Det er lett å tenke slik at det er de andre, og ikke minst styret som er fremtiden for vårt arbeid.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Selvsagt har styret en viktig og avgjørende rolle i arbeidet, for å legge til rette for arbeidet, gjennomføre planlagt virksomhet og ikke minst å lage gode planer for fremtiden.

Når det nå på årsmøtet til helga skal velges medlemmer til styret for neste periode er det viktig at de rette personene blir valgt til å lede arbeidet.  Være med å be for valget, og for de som stiller seg til disposisjon for forsamlingens arbeid.

Men, du har en viktig rolle i arbeidet.  Det er ikke bare de andre som skal bygge arbeidet for fremtiden, ditt bidrag er også avgjørende.  Din villighet, din trofasthet, din omsorg og din forbønn betyr mye her.  Når styret trenger hjelp til forskjellige ting så er din villighet viktig for deres planlegging.

Arbeidet på Misjonshuset er et teamarbeid, hvor vi alle står sammen med ledelsen om det arbeid som skal utføres.

Og da er vi tilbake til starten av denne artikkel.  Du er Misjonshusets fremtid!  Et liv nær Jesus, preget av hans omsorg og kjærlighet gir positive ringvirkninger.

La oss alle være villige til å ta vårt ansvar for Misjonshusets fremtidige virksomhet.

Vi er nå inne i uke ni, og virksomheten på Misjonshuset blir slik:

  • På onsdag ønskes du velkommen til bønnesamling kl.19.00.
  • På søndag avholdes forsamlingens årsmøte kl.17.00.  Det blir andakt ved Egil Skutlaberg.  Vær med å gjøre dette til et minnerikt årsmøte.  Programmet for årsmøtet finner du her.

Illustrasjonsbildet: Styreleder Rolf Hauge.