Artikkelbilde

Åndelig matstasjon

På søndag fikk vi smake av den åndelige mat Gud vil gi oss gjennom sitt ord.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

I gjennomgangen av Johannes evangeliet var det kapittel 6 som stod for tur denne gangen.  Kapitlet handler om Jesus som Livets brød.

Øivind Solheim var taler.  Han gikk gjennom nevnte kapittel både for å gi en oversikt, og for å utdype innholdet i det.

For tilhørerne som Jesus talte til ble budskapet for krevende.  Det at de måtte forholde seg til Jesus som Guds utsending til verden, og som den eneste mulighet for være et Guds barn ble for krevende.  De fleste av de som hørte på forkynnelsen var fornøyd med sin egen kristendom, og da hadde de ikke bruk for Jesus.

Kapittelet handler ikke bare om et teoretisk forhold til Jesus, men også et personlig avhengighetsforhold av ham.  Dette synliggjøres gjennom tilegnelsen av Jesu frelsesverk.  Det skjer når vi lytter til Guds ord, og på søndag fikk vi også dele nattverden sammen og derigjennom møte Jesus.

Jesus som livets brød får først mening når vi får en personlig erfaring av alt det han er og gir.

Vi er nå inne i uke 7, og opplegget på Misjonshuset blir slik:

  • På onsdag blir det bønnesamling kl.19.00
  • På søndag blir det medlemsmøte kl.11.00.  Det blir bl.a. orientering om status for nytt KVH-bygg på Norheim v/fung. rektor Geirmund Monsen og samtale om praktiske ting i forbindelse med flytting. ALLE (også om du ikke er medlem) er hjertelig velkommen. .