Artikkelbilde

God jul

Virksomheten på Misjonshuset har fokus på forberedelse av julefeiringen.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Vi ønsker å hjelpe hverandre til at sinn og tanker er rettet mot Guds gave til oss mennesker, frelseren Jesus.

Ivar Hugen i aksjon.

Ivar Hugen i aksjon.

Det arrangementet som har mest fokus på dette er «Vi synger julen inn».  Vi tar med et bilde fra denne samlingen.  Det viser at mange deltok på denne samlingen.

Så har vi en god uke frem til juleaften.  For mange blir dette en travel uke hvor mye skal ordnes til Jul.  Noen vasker hus, julegaver skal kjøpes og det legges til rette for julefeiring.

De ytre tingene er en viktig del av vår julefeiring, men likevel er det ikke hovedsaken.  Det handler tross alt om Jesu komme til vår verden.

Denne hendelse er faktisk historiens største redningsaksjon.  Det var Gud som måtte gripe inn for å redde oss mennesker fra syndefallets konsekvenser og en evighet borte fra ham.

“En liten sønn av Davids rot, Som og er Gud tillike, For våre synders skyld forlot Sitt høye himmerike. Det var ham tungt å tenke på At verden skulle under gå, Det skar ham i hans hjerte; I slik en hjertens kjærlighet Han kom til oss på jorden ned Å lindre all vår smerte.”

Ledelsen for Misjonshusets virksomhet ønsker alle lesere Guds rike velsignelse over julefeiringen!

  • På første juledag ønskes du hjertelig velkommen til høytidsmøte på Misjonshuset kl.12.00.  Taler er Øivind Solheim, og det blir sang ved Solheimjentene.
  • Så minner vi om at neste møte på Misjonshuset blir på nyttårsdagen, 1. januar 2019 kl.12.00.  Taler blir Per Gunvald Haaland.  Sang av husgruppa.

Illustrasjonsbilde, fra årets juleforberedelse i Bjerkreim kirke.