Artikkelbilde

Avslutning av kirkeåret

Vi er nå inne i kirkeårets siste uke, og tekstene har vært preget av det.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

På søndag var det domssøndag og en av våre tidligere misjonærer, Ola Malvin Lomheim, talte.  Prekenteksten var ut fra Matteus 25, 1-13. Teksten gav grunnlag for selvransakelse, og talen hadde mange tankevekkende moment.

I våre lavkirkelige miljøer har vi tradisjonelt ikke vært så opptatt av kirkeårets gang.  I og med at vi nå følger Den norske Kirkes tekstrekker blir det en fin anledning til å ta del i tankegangen rundt de forskjellige markeringer som kirkeåret har.

Avslutningen av kirkeåret skal hjelpe oss til å leve rett med Gud, uten falskhet og selvbedrag.  Da gjelder det å slippe Guds ord  til i våre liv, og huske at det har makt til å skape noe nytt i våre liv.

Prekenteksten avsluttet slik:  Matt 25:13. Våk derfor! For dere kjenner ikke dagen eller timen.

Vi er nå inne i uke 48, og opplegget på Misjonshuset blir slik:

  • På onsdag blir det bønnesamling kl. 19.00.
  • På torsdag blir det tur til Djupadalen med oppmøte ved Stemmen ved Eivindsvatnet kl.10.30.
  • På søndag blir det møte kl.11.00 med Anne Kristine Rosberg som taler.