Artikkelbilde

Sammen om arbeidet i fremtiden

Mye av virksomheten på Misjonshuset går på gjennomføring av møter og andre arrangementer.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Nå planlegger styret et medlemsmøte kommende søndag hvor en skal få snakke sammen om viktige ting både på kort og lang sikt.

Det er spesielt tanker om fremtidig arbeid når forsamlingen skal etablere seg på Norheim som styret ønsker å drøfte med forsamlingen.

Forsamlingens søndagsmøter vil være fundamentet, og her kan det også være mulig å tenke nytt.  I tillegg er det viktig å se på mulige nye tiltak for å få kontakt med det nye nærmiljøet på Norheim.

Det er ikke bare styret som har ansvar for fremtidig opplegg.  Også forsamlingen må være med i prosessene for å kunne tilby et godt or kreativt opplegg for fremtiden.

Det gjelder å styrke forsamlingslivet ved å være en utadvendt forsamling som det er kjekt å komme til.

I Misjonsbefalingen ber Jesus disiplene om å «Gå derfor ut—.»  Det gjelder ikke bare arbeidet utenom Norge, men også arbeid i landet vårt og nærmiljøet.  Vel skal vi satse på at folk kommer til oss, men vårt ansvar er fortsatt å gå ut med evangeliet.

Vi er nå inne i uke 37, og oppleve på Misjonshuset blir slik:

  • På tirsdag arrangerer kvinneforeningen Nybrott årets Kvinnemøte kl.19.00.  Misjonær Jorunn Sørbø taler, og «Kor enkel» synger.  Det blir bevertning mm.
  • På onsdag blir det bønnesamling kl.19.00.
  • På søndag kl.11.00 blir det altså medlemsmøte.

Illustrasjonsbilde fra samtalemøte i mai 2016.