Artikkelbilde

Olsok

Siste helg i juli faller i år sammen med Olsok.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

På søndag, 29. juli er det Olsokdagen, til minne om Olav den helliges dødsdag.  Dette markeres på forskjellige måter flere steder i landet.  Den mest kjente markering finner vi på Stiklestad med det tradisjonelle Olsokspelet.

Kristendommens komme til landet vårt var nok ikke på den mest «evangeliske» måte. Men, Guds ord og kristendommen kom til vår del av verden.  En verden som nok på mange måter var like bestialsk som noe av det verste vi hører om fra andre steder i verden i dag.

Et liv var ikke mye verd på den tid.

Det er noe merkelig med Guds Ord. Når det formidles, har det en kraft i seg selv til å finne sin vei for å skape åndelig liv.  Det skjedde også i landet vårt, selv om det tok tid før en levende kristendom blomstret opp.

Om begynnelsen på kristendommens komme til landet vårt var spesiell, var de dog en begynnelse.

Vi ønsker å videreføre den evangeliske tradisjon som vi er blitt en del av.

Vår Olsokfeiring blir ikke en stadig dyrking av fortidens opplevelser, men en påminnelse om at vi er med og former kristendommens fremtid i landet vårt.  Som det står i barnesangen, vår oppgave er «Å bygge Guds rike».

Så har vi også det i tanke når vi ber Fadervår; «La ditt rike komme rike».

På søndag den 29. juli blir det møte på Misjonshuset kl.19.00 med tidligere generalsekretær i Den indre Sjømannsmisjon, Kjell Sønstadbø som taler.

Når vi nå går inn i august minner vi om at det blir møter på Misjonshuset hver søndag igjen.

Høstens møteprogram er nå tilgjengelig på våre hjemmesider.  Du finner det her.

Illustrasjonsbilde: Korsmerket i flagget minner oss om den kristne tradisjon som har vært bærende i landet vårt.