Artikkelbilde

Misjonshuset solgt

Salget av Misjonshuset gikk fort, og var avgjort på siste fredag.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Det var Sentrumskirken i Haugesund som fikk tilslaget etter at det var to som gav bud på huset.  Salgssummen ble 9 millioner, noe som var over taksten.

Når en slik eiendom skal selges er det alltid stor spenning, for det er vanligvis et begrenset marked for forsamlingshus.  Dette har både med reguleringen av eiendommen å gjøre, og hva huset skal brukes til.

Nå vil det bli brukt til Guds rikets arbeid for en av menighetene i byen.

Så er vi inne i vårens fineste uke hvor vi skal få feire 17. mai.  Vår og 17. mai passer sammen.  Etter noen dager med varme har naturen «eksplodert» og viser seg i sin fine vårprakt.  Det er kledd for nasjonalfeiring og nasjonalfest.

17. mai minner oss om at fred og frihet i et land er ikke selvsagt.  Veien frem var lang og trang for våre fedre.  Så ønsker vi også at fremtiden skal være preget av den samme fred og trygghet som vi har hatt de siste tiårene.

Vi er privilegert som får ha et flagg med korsmerke.  Ikke alle setter pris på det i dag.  Det minner oss om det som var fundamentet for frihetskampen på attenhundretallet, og som den gang lå i bunn for vår grunnlov.

Så får vi både feire nasjonaldag, og glede oss over at salget av Misjonshuset gikk godt.

Opplegget på Misjonshuset i denne uka blir slik:

  • På onsdag ønskes du velkommen til bønnesamling kl.19.00.
  • På torsdag, 17. mai, ønskes du velkommen til Nasjonalfest på Misjonshuset kl.18.00.  Taler blir Ole Dagfinn Østhus, og det blir sang av Even Skattum.
  • På søndag den 20. mai blir det pinsemøte kl.11.00 møte med Kåre Ekroll som taler.