Artikkelbilde

Misjonshuset til salgs

På onsdag i siste uke ble vårt kjære Misjonshus lagt ut for salg, og det ble også presentert i Haugesunds Avis.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Vår forsamling er nå inne i en viktig periode med tanke på fremtidens arbeid.  Vedtaket om salg, som ble tatt for noen få år siden er nå en realitet.

Vær med å be for prosessen.  Be om at Misjonshuset fortsatt skal få tjene Guds rikets arbeid.  Det er mange menigheter og forsamlinger som er med på dette arbeidet i Haugesund.  Kanskje kunne vårt hus bli et tjenlig lokale for trengende medarbeidere i Guds rike!

For vår forsamling er planen at arbeide skal fortsette i nye lokaler på Norheim fra høsten 2019.  Vær med å be for styrets forberedelse av flytting og arbeid videre.

Opplegget denne uka, uke 19 blir slik:

På onsdag ønskes du velkommen til bønnesamling på Misjonshuset kl.19.00.

På torsdag,  Kristi himmelfartsdag, har vi det årlige fellesstevne på Stemnestaden leirsted i Grinde. Dette er et arrangement som de Lutherske misjonsorganisasjonene på Haugalandet står for.

Opplegget blir slik:

  • Kl.12.00 Familiegudstjeneste.  v/ Elisabeth Fauskanger og sokneprest Gjermund Lygre.  Forsangere, Bønnevandring.  Nattverd. Kollekt.
  • Fra kl. 13.00 Salg av mat. Salg av middag og varme pølser, kaffe og kaker.  Varme griller til grilling av medbrakt grillmat. Åpen kiosk.
  • Kl. 13.45-16.30 Aktiviteter for barna. Mye kjekt å være med på: hoppeslott, bumperballer, ansiktsmaling, pop-corn, ballspill, ball-basseng, kajakker og mye mer.
  • Kl. 15.00 Misjonsmøte. Tale ved prost Helge S Gaard. Sang ved Ingrid Hustoft Landro. Misjonsinformasjon. Kollekt.

På søndag den 13. mai ønskes du velkommen til møte på Misjonshuset kl.11.00.  Taler blir Nils Dybdal-Holthe.