Bønnesamlinger

På hver onsdag er det bønnesamlinger på Misjonshuset kl.19.00, unntatt de onsdagene det er  møteuke, temasamlinger eller andre spesielle arrangement.  En gang pr måned er det bønnesamling på Kristen videregående skole Haugaland i Mekonomenbygget på Norheim.  Disse samlingene er kl.19.30.

Opplegget for våren 2019 starter onsdag den 9. janar og planen for bønnesamlingene er slik finner du her.