Søndagsmøtene

Søndagsmøtene våre er forsamlingens storsamling og forsamlingens høydepunkt.

Her samles vi i alle generasjoner til forkynnelse, tilbedelse, sang og bønn.

En søndag i måneden feirer vi også nattverden. Da deler vi nattverden med hverandre og det gis også anledning til bønn og vitnesbyrd.

Det er møter hver søndag,  kl.11.00 i partallsuker og kl.19.00  i oddetallsuker.  I påska og  i sommerferien er møtene kl.19.00.  Under søndagsmøtene kl. 11.00 er det søndagsskole.

Etter søndagsmøtene er det alltid prat over en kaffekopp.