HOME

HOME  har samlinger annenhver lørdag kl.20.00.  Samlingene er i partallsuker.

HOME er et møtested for studenter og  “unge voksne”.  Lovsang og forbønn.

Du finner mer om HOME ved å gå inn på Facebook  under “HOME”.