Søndagsskolen

Når det er søndagsmøte kl. 11.00 er det også søndagsskole.

Ledere: Bjarte Kalleland. Mobil: 951 30 375