Barn og ungdom

Barna og de unge er viktig i vår  forsamlingen.

For barn har vi følgende tilbud:

I dag har vi en gruppe på Søndagsskolen når det er formiddagsmøtene.

Torsdagsklubben er et småbarnstreff for barn i førskolealder i følge med voksen.

For ungdom har vi følgende tilbud:

HOME,  et samlingspunkt for unge voksne.