Styret

Styret for 2016/2017:

Rolf Hauge (Leder)
Bjarte Kalleland (Nestleder)
Egil Skutlaberg
Bjørn Steinar Hauge (Sekretær)
Hildegunn Solheim

Magnhild Skare (1. vararepr.)