Styret

Styret for 2016/2017:

Rolf Hauge (Leder)
Bjarte Kalleland (Nestleder)
Per Gunvald Haaland (permisjon)
Bjørn Steinar Hauge (Sekretær)
Hildegunn Solheim

Øyvind Monsen (1. vararepr.)