Styret

Styret for 2018/2019:

Rolf Hauge (Leder)
Bjarte Kalleland (Nestleder)
Egil Skutlaberg
Bjørn Steinar Hauge (Sekretær)
Hildegunn Solheim

Alise Haaland (1. vararepr.)