Artikkelbilde

I Jesu følge

Søndagens prekentekst handler om det nære forholdet til Jesus.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

Kristenlivet startet for oss ved at Jesus kom oss i møte, på samme måte som disiplene opplevde.  Budskapet om og fra Jesus nådde en dag hverdagsmennesker, som berørte de sterkt og gjorde at noen slo lag med Jesus.  Så fikk de et konkret kall; Følg meg.

Hvordan Jesus møtte oss vil være forskjellig fra person til person, men resultatet det samme, at vi nå er knyttet til Jesus.  Hvor godt er det ikke å vite at det var Jesus som fant meg, og gjorde meg til sitt barn.

Også i dag er Jesus på leting etter mennesker, ja etter deg.

Prekenteksten handler om den kampen den enkelte opplever for å følge Jesus.  Det Jesus gir og gjør er til å stole på, men vi bærer på en dobbelthet som kjør kristenlivet krevende.  Et nytt liv kjemper om plassen mot vår syndenatur.  Derfor har søndagens prekentekst følgende oppfordring til oss:

Matt 16:24
Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.

Et ja til Jesus er et nei til å bli styrt av selvlivets egoisme og selvopptatthet.  Kampen er nok krevende og hard, men samværet med Jesus overskygger alt dette.  En sangers bønn er god å be i denne situasjon:

Dra meg, o Jesus, inn i din favn, Inn til ditt hjerte i glede og savn! Du som på korset alt har fullbrakt, :/: Lær meg din kjærlighets frelsende makt! :/:

Opplegget knyttet til Misjonshuset blir slik denne uka:

  • På torsdag har turgruppa siste utflukt før ferien.  Oppstart fra stemmen ved Eivindsvatnet kl.10.30 om noe annet ikke er avtalt.
  • På søndag kl.11.00 ønskes du hjertelig velkommen til møte på Misjonshuset med dåp.  Taler blir Rolf Hauge.