Artikkelbilde

Vandringen gjennom Apostlenes gjerninger

Denne høsten har det vært fokus på den første kristne tid, ved en vandring gjennom den boken i Bibelen som omtaler denne periode, Apostlenes gjerninger.

Publisert av georgmo i Nyheter | Ingen kommentarer »

På Misjonshuset har det vært forskjellige tradisjoner når det gjelder tekstbruk på møtene.  I årtier var det nok slik at talerne stod fritt i sitt tekstvalg for talen.

Så kom tiden med møter på søndag formiddag, og da ble det mer naturlig å bruke søndagens prekentekst slik det gjøres i kirkelig sammenheng. Denne bruk av tekster er lærerik både for forsamling og talerne.  Utvalg av tekster som ble brukt ble større og talerne ble nødt til å jobbe med stoff i Bibelen som de sjelden hadde berørt tidligere.

Denne møteform og tekstvalg vil nok være hovedprinsippet for virksomheten på Misjonshuset i fremtiden også.

Når vi nå denne høsten har brukt tid på Apostlenes gjerninger, opplever vi at forskjellige deler av både menneske-  og kristenliv er blitt berørt.  De første kristne var også hverdagsmennesker.  Vi finner mye gjenkjenningsstoff i det de opplevde i en krevende hverdag.  Ytre forfølgelse har vi nok ikke så mye av, men forførende krefter er også ute etter oss.

Veien gjennom livet er avhengig av et nært og sterkt forhold til Jesus.  Han som var hovedsaken for de første kristne er også vår mulighet og redning i dag.

Opplegget på Misjonshuset i uke 49 blir:

  • Bønnesamling på KVH på Norheim på onsdag kl.19.30.
  • På søndag ønskes du velkommen til møte kl.11.00 med Egil Skutlaberg som taler.  Tema: «Utsendelse – i evangeliets tjeneste» Apostlenes gjerninger 13 og 14.